OCW: aansluiting kunstvakonderwijs op arbeidsmarkt schiet te kort

Frank Hendriks

12 jaar geleden

De minister concludeert dat uit de visitaties blijkt dat de basiskwaliteit van het kunstvakonderwijs niet ter discussie staat. Die kwaliteit is wel voor verbetering vatbaar als het gaat om de voorbereiding op de arbeidsmarkt:

“Het kunstvakonderwijs sluit bij een aantal studierichtingen onvoldoende aan op de arbeidsmarkt. De werkloosheid ligt boven het hbo-gemiddelde, de afgestudeerden zijn kritisch over de wijze waarop de opleiding voorbereidt op de arbeidsmarkt en de inkomenspositie van afgestudeerden van het kunstvakonderwijs is slechter. Ook stel ik vast dat de gesignaleerde problematiek zeker niet uitsluitend, maar wel het meest pregnant naar voren komt bij de studierichting autonome beeldende kunst.”

De minister roept het kunstvakonderwijs en de vertegenwoordigers van de beroepspraktijk om met een open en constructieve houding de bestaande problemen met betrekking tot de aansluiting van het kunstvakonderwijs op de arbeidsmarkt nader te analyseren en oplossingen hiervoor aan te dragen. De HBO-raad wordt verzocht om in een sectorplan mogelijke oplossingen aan te dragen voor de gesignaleerde problemen.

Het Sectoraal adviescollege kunstonderwijs van de HBO-raad is deze week gekomen met de position paper ‘De Waarde van het Kunstvakonderwijs’ welke gezien kan worden als een eerste aanzet voor een sectorplan. Betere nationale positionering en meer ruimte voor internationaal excelleren zijn de twee speerpunten waarop wordt ingezet. Zie ook de berichtgeving van Scienceguide over het verschenen sectorplan.

Bekijk alle blogberichten