Objectiviteit in beoordelen

Robert Stapert

7 jaar geleden

Voorafgaand aan de beoordeling zullen de beoordelende docenten naar consensus moeten streven: één (geharmoniseerde) gedragslijn in de toepassing van de beoordelingscriteria. Dat kan slechts indien alle beoordelaars de criteria op dezelfde wijze begrijpen. De betrokken beoordelaars moeten dus de betekenis en bedoeling van elk criterium afzonderlijk goed met elkaar bespreken, bij voorkeur onder regie van de Examencommissie.

Beïnvloeding door andere kwaliteiten

Beoordelaars willen soms hun beoordeling (in positieve zin) laten beïnvloeden door in die beoordeling andere kwaliteiten te betrekken dan die waarop de toets gericht was: bijvoorbeeld de inspanning die een student heeft verricht. Beoordelaars dienen dit te allen tijde te vermijden. Immers, men mag slechts die kwaliteiten beoordelen waarvan men vooraf heeft bepaald dat men die zou toetsen. Anders gezegd, men mag ‘inspanning’ alleen dán in de beoordeling betrekken indien men ‘inspanning’ in de toets heeft gemeten. In het onderwijs is dat bij summatieve assessments zelden of nooit het geval.

 


Robert Stapert, sinds jaar en dag als adviseur van Hobéon betrokken bij accreditaties in het hoger onderwijs, is naast onderwijsadviseur ook een begenadigd schrijver. Gedachten, haiku’s, balkonscènes en micro observaties, hij schudt ze zonder enige moeite uit zijn mouw, zo lijkt het. En het meest bijzondere van dit alles, hoe kort of lang ook de vertelling, zij bevat altijd een moraal. We leren ervan. Intern maken wij met grote regelmaat gebruik van de kennis die Rob in al die jaren heeft opgedaan en aan het papier heeft toevertrouwd. In een reeks van weblogs stellen wij zijn ideeën, zij het in iets aangepaste vorm, ook aan u ter beschikking. Om ze te omarmen. Om ze hartgrondig te verwerpen. Ter inspiratie. Kortom: doe er uw voordeel mee!

Bekijk alle blogberichten