NSKO: veel belangstelling van mbo'ers voor Associate degree

Fred de Bruijn

9 jaar geleden

Veel belangstelling Ad, maar weinig deelname

Eén op de zes mbo’ers geeft aan belangstelling te hebben voor een Ad-opleiding. Echter, de huidige deelname bedraagt slechts 1,5%. Hier ligt dus nog een groot potentieel om de Ad-opleidingen, die nu getalsmatig meestal nog een marginaal zijn, sterk te doen groeien. Overigens zit het potentieel vooral bij het mbo. Havisten zijn het meest geïnteresseerd in het volgen van een vierjarige hbo-bacheloropleiding.

Hbo min of mbo plus?

De Ad-opleiding is een aantal jaar geleden gestart vanuit de veronderstelde behoefte aan mensen op de arbeidsmarkt met qua opleidingsniveau een ‘tussenpositie’ tussen mbo en (vierjarig) hbo. De reactie vanuit het werkveld is altijd wat ambivalent geweest. Zo gaven in een aantal sectoren grote bedrijven aan dat zij het huidige hbo-bachelorniveau al nauwelijks toereikend vonden voor hun toekomstige opgaven. Een Ad was in dat opzicht zeker geen goede ontwikkeling. Kleinere bedrijven, waarin mbo’ers ook veel meer gezichtsbepalend zijn, zagen de Ad daarentegen als een verrijking. Geen ‘min-variant’ van de hbo-bacheloropleiding, maar een ‘plus’ op het mbo-4 niveau. Een voorbeeld hiervan is de bouwkundige die in de Ad een bedrijfskundige aanvulling op zijn of haar competentieprofiel verwerft en als bouwplaatsmanager beter kan opereren.

De Strategische Agenda HO en de Ad

De uitkomst van het NSKO lijkt een ondersteuning voor de benaderingswijze waarin de Ad vooral gezien wordt als een plus op het mbo. Het grote potentieel is ook een steun in de rug voor de plannen van staatssecretaris Zijlstra in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs om de Ad een veel steviger positie in het onderwijsbestel te geven. Belangrijkste opgave op korte termijn lijkt om de bekendheid van de Ad aanzienlijk te vergroten. Hobéon stelt in elk geval vast dat veel bedrijven en instellingen, ook wanneer zij in beroepenveldcommissies opereren, nog nauwelijks bekend zijn met de Ad.

NSKO en de adviespraktijk van Hobéon

Hobéon begeleidt en adviseert veel opleiders in mbo en hbo in hun strategische profilering en bij de ontwikkeling van bestaande of nieuwe (Ad) opleidingen. Ook ondersteunen we instellingen en regionale samenwerkingsverbanden bij het bepalen van hun totale portfolio. Keuzemotieven en keuzeprocessen van jongeren zijn daarin vaak een belangrijke factor. Hobéon betrekt de uitkomsten van het NSKO in deze adviestrajecten en in marktonderzoeken naar de belangstelling voor nieuwe opleidingsroutes onder potentiële studenten.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het NSKO 2011, heeft u vragen over de betekenis van de uitkomsten voor uw instelling of wilt u weten wat Hobéon voor u kan betekenen bij het ontwikkelen van een Associate degree? Neem dan contact op met Fred de Bruijn via (070) 30 66 800 of  f.debruijn@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten