Nieuwe universiteit toegelaten tot bestel?

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Uit het bericht is op te maken dat NLDA in de zogenaamde aanwijzingsprocedure zit. Deze moet leiden tot een officiële erkenning van NLDA als (particuliere) universiteit door de overheid. Als nieuwbakken universiteit kan NLDA vervolgens opleidingen laten accrediteren door de NVAO. Aan geaccrediteerde opleidingen zijn de felbegeerde officieel door de WHW erkende graden verbonden.

Een erkenning van NLDA als universiteit is echter, gezien aanhangige wetgeving opmerkelijk. In het wetsvoorstel versterking besturing, dat thans bij de Eerste Kamer ligt ter bespreking, is namelijk juist een voorstel opgenomen om particuliere universiteiten te vervangen door zogenaamde rechtspersonen voor hoger onderwijs. Een groot verschil tussen beide figuren is dat een rechtspersoon niet het promotierecht toekomt, iets dat de huidige particuliere universiteiten (bijvoorbeeld Nyenrode) wel hebben. Een voorstel van VVD en D’66 om deze wijziging ongedaan te maken sneuvelde tijdens behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer. Verder is nog onduidelijk of in de toekomst particuliere hogescholen en universiteiten zich nog als zodanig mogen profileren.

In de overgansbepalingen bij het wetsvoorstel is opgenomen dat lopende aanwijzingsprocedures (zoals de procedure van NLDA) na inwerkingtreding van het voorstel van rechtswege worden omgezet in aanvraag in het kader van een procedure tot erkenning als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat de universiteit toch aan Breda voorbij gaat indien de minister niet op korte termijn een besluit neemt.

Bekijk alle blogberichten