Nieuwe titulatuur hbo voorlopig in de ijskast

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Hierna heeft OCW het titulatuur dossier besproken met de hbo-raad. Uit een deze week  verschenen brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken blijkt dat OCW met de hbo-raad heeft geconcludeerd dat er aanleiding is om het overleg over de titulatuur op te schorten.

Uit de brief valt op te maken dat alle hoop nu wordt gevestigd op de Commissie toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel (Commissie Veerman). Deze commissie moet Minister Plasterk in februari 2010 adviseren over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse stelsel op de langere termijn. De commissie zal onder andere aandacht schenken aan de internationale herkenbaarheid van het Nederlandse hoger onderwijs. De titulatuur discussie wordt, op basis van de bevindingen van de commissie, in 2010 voorgezet, zo stelt OCW voor.

De volledige samenstelling van de Commissie is overigens ook bekend gemaakt, meest opvallende nieuwe namen in de Commissie zijn HAN voorzitter Ron Bormans en SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

Bekijk alle blogberichten