Nieuwe procedure erkenning private hoger onderwijsinstelling

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Rechtspersoon voor hoger onderwijs

De aangewezen instellingen en de rechtspersonen die postinitiele masters aanbieden zijn van rechtswege omgezet naar de nieuwe juridische figuur ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’. Aan opleidingen aangeboden door de rechtspersonen is een officiële erkende graad verbonden indien deze opleidingen zijn geaccrediteerd of succesvol een toets nieuwe opleiding hebben doorlopen. In voorkomende gevallen maken studenten aan deze opleidingen bovendien aanspraak op studiefinanciering en een ov-kaart.

Nieuwe instellingen

De procedure waaronder een aanvraag voor een ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’ kan worden ingediend is op hoofdlijnen opgenomen in de hoger onderwijs wetgeving (de WHW) en nader uitgewerkt de zogenaamde Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs.

De procedure bestaat uit twee delen: de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs door de NVAO ( Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) en beoordeling van de legitimiteit en financieel bestuurlijke continuïteit door de minister van OCW. De minister wordt hierbij geadviseerd door de Inspectie van het onderwijs .

Met de procedure wordt beoogd te waarborgen dat nieuw tot het bestel toe te laten rechtspersonen enige continuïteit hebben, wettelijke bepalingen naleven en (bewezen) kwaliteit leveren.

Meer informatie?

Hobéon heeft veel ervaring bij het begeleiden van instellingen op weg naar officiële erkenning door de overheid. Verschillende instellingen hebben de afgelopen jaren mede dankzij ondersteuning van Hobéon de status als rechtspersoon voor hoger onderwijs verworven. Wilt u hierover meer informatie en/of heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met Wienke Blomen of Frank Hendriks, respectievelijk directeur en adviseur bij Hobéon, via (070) 30 66 800 of f.hendriks@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten