Nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs definitief van start

Frank Hendriks

10 jaar geleden

In aanloop naar 1 januari 2011 zijn een aantal onderliggende regelingen uitgewerkt en officieel gepubliceerd. Het gaat onder meer om:

Hobéon werkwijze

Hobéon heeft veel ervaring met het uitvoeren van audits. Talloze opleidingen zijn door Hobéon beoordeeld en nadien door de NVAO geaccrediteerd. Kenmerkend voor Hobéon is dat zoveel mogelijk onderdelen uit de beoordelingskaders op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau worden beoordeeld.

In het nieuwe stelsel verleent Hobéon haar diensten als evaluatiebureau (voorheen VBI). Diverse medewerkers van Hobéon zijn opgenomen op de lijst met gecertificeerde secretarissen.

Voor informatie over service, advisering en handreikingen kunt u contact opnemen met de Wienke Blomen of Willem van Raaijen via (070) 30 66 800.

Bekijk alle blogberichten