Meer dan 10 miljoen subsidie voor postinitiële hbo masteropleidingen in 2010

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Sinds vandaag kunnen instellingen echter subsidieaanvragen indienen voor postinitiële hbo masteropleidingen. Het kabinet stelt namelijk een tijdelijke financiering beschikbaar voor arbeidsmarktrelevante hbo masteropleidingen in prioritaire gebieden. Daarbij gaat het om Creative industries, Grotestedenproblematiek, Plattelandsvernieuwing, Zorg, Technologie (waaronder ook zorgtechnologie), Logistiek en Bouw.

Uit de subsidieregeling blijkt dat subsidie aanvragen voor het jaar 2010 moeten worden ingediend voor 1 oktober 2009 en alleen open staan voor hbo masteropleidingen welke zijn geaccrediteerd door de NVAO na 1 januari 2007. Een aanvraag kan zowel door bekostigde, als de commerciële, aangewezen, hogescholen worden ingediend. De CDHO zal de minister adviseren over de ingediende aanvragen.

Een belangrijk onderdeel van het in te dienen dossier wordt gevormd door een gekwantificeerde onderbouwing van de behoefte in de beroepspraktijk van afgestudeerden. Deze onderbouwing moet volgens de subsidieregeling worden geleverd door middel van een arbeidsmarktonderzoek. Deze eis wordt ook gesteld aan nieuwe bacheloropleidingen bij de toets macrodoelmatigheid.  Hobéon heeft met het uitvoeren van deze (en andere) arbeidsmarktonderzoeken veel ervaring.

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling postinitiele masteropleidingen en/of  bent u geinteresseerd in een door Hobeon uit te voeren arbeidsmarktonderzoek neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk alle blogberichten