Leven Lang Leren vogelvrij?

Jos de Gooijer

10 jaar geleden

De arbeidsparticipatie van oudere werknemers is de laatste jaren vrij fors gestegen en gezien de AOW en pensioenplannen van het kabinet zal die zeker nog verder toenemen. Deze arbeidsparticipatie is afhankelijk van de inzetbaarheid van de werknemer en die heeft weer rechtstreeks te maken met het begrip Leven Lang Leren. Scholing en employability dus, zoals die in de Beleidsagenda 2020 als steunpilaren worden genoemd. Allerlei vooroordelen, maar ook op feiten gebaseerde verschillen in opleidingsbereidheid en vaardigheid met nieuwe technologieën, verschillen in leervermogen, afhankelijk van leeftijd maar ook van de achtergrond, de waardevolle ervaring van oudere werknemers en de flexibiliteit van jongere werknemers, worden in de notitie toegelicht.

Aanbod op maat?

Om Leven Lang Leren te ondersteunen is een aanbod nodig dat up-to-date is, dat aansluit bij de (opleidings-) wensen van werkgevers maar ook die van de werknemers, en dat aansluit bij de leeftijdsgroep. Het standaardaanbod aan opleidingen en het aanbod aan analyse-instrumenten naar ontwikkelbaarheid van personen (psychologisch onderzoek, assessments etc.), is veelal toegespitst op de jongere tot middelbare werknemer. Voor de oudere werknemer kunnen andere onderzoeksmogelijkheden, aangepaste trainingen of cursussen, met andere leermethodes (gebaseerd op een passend didactisch model) wenselijk zijn, de ontwikkelbaarheid kan anders in elkaar zitten. Dat betekent dus een mogelijke mismatch tussen vraag en aanbod. Zo blijkt dat deeltijdopleidingen vaak rechtstreeks afgeleid zijn van voltijdse opleidingen, terwijl ook hier een ander didactisch model wenselijk en nodig kan zijn gezien de specifieke doelgroep (populatie). Werkenden zullen noodgedwongen gebruik moeten maken van deeltijdopleidingen, voltijds is gewoon geen optie.

Dit doet een extra beroep op de kwaliteit van het aanbod voor Leven Lang Leren. Van alle instrumenten voor Leven Lang Leren van (oudere) werknemers wordt echter alleen de kwaliteit van EVC (Erkenning Verworven Competenties) geborgd via erkenning van EVC-aanbieders. Voor alle andere instrumenten in dit HR-domein is veel minder sprake van extern aangetoonde kwaliteit. Is dat niet bijzonder? Aanleiding voor Hobéon om initiatieven te nemen op dit vlak, gericht op betere borging van de kwaliteit. Hopelijk is het resultaat daarvan dusdanig dat dit leidt tot een algehele verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Dat is belangrijk voor de (oudere) werknemer en goed voor de B.V. Nederland.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten in het kader van Leven Lang Leren? Neem dan contact op met ir. A.T. (Fred) de Bruijn via telefoonnummer 070 3066800 of e-mail f.debruijn@hobeon.nl of met ir. J.G.J. (Jos) de Gooijer via 070 3066800 of j.dgooijer@hobeon.nl. U kunt eventueel de website van Hobéon bezoeken voor meer informatie over het beoordelen van EVC-aanbieders.

Bekijk alle blogberichten