Kennis van hoger onderwijswetgeving ook voor commerciële hbo-instellingen van belang

Wienke Blomen

10 jaar geleden

Recentelijk is de hoger onderwijswetgeving op een substantieel aantal onderdelen aangepast en aangescherpt. Bovendien liggen er nog een flink aantal aanpassingen in het verschiet indien de recent gepubliceerde Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap ook wordt vertaald in wet- en regelgeving. In alle gevallen gaat het om belangrijke wijzigingen met rechtstreekse gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de commerciële hoger onderwijsinstellingen, of in WHW terminologie, de ‘rechtspersonen voor hoger onderwijs‘.

Op 13 juli 2011 vond een eerste workshop plaats waaraan directies van een tiental instellingen deelnamen. Samen met collega Frank Hendriks, juridisch adviseur bij Hobéon, mocht ik deze workshop verzorgen. We zijn uitvoerig ingegaan op de hoofdlijnen van het wettelijk kader voor het hoger onderwijs, de specifieke regelgeving voor de commerciële hbo-instellingen, het nieuwe accreditatiestelsel en het toezicht door de inspectie en de regelingen met betrekking tot de examencommissie. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de wet- en regelgeving zelf, maar vooral ook aan de praktische toepassing daarvan binnen de instellingen waarbij veel vragen van de deelnemers werden besproken en ook geput werd uit de uitgebreide adviespraktijk die Hobéon zowel in het bekostigde als het commerciële hoger onderwijs heeft opgebouwd.

Op 17 augustus 2011 en 27 september 2011 organiseren we, eveneens in samenwerking met NRTO, workshops met hetzelfde thema. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor inlichtingen omtrent aanmelding kunt u contact opnemen met Mirjam Dijkman via m.dijkman@hobeon.nl. Heeft u inhoudelijke vragen of bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in onze workshops speciaal voor leden van examencommissies dan kunt u contact met Wienke Blomen opnemen via w.blomen@hobeon.nl of via telefoonnummer (070) 30 66 800.

Bekijk alle blogberichten