Kabinet presenteert reactie rapport Commissie Veerman

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Ook het kabinet Rutte kon zich kennelijk goed vinden in de conclusies van Veerman. Het regeerakkoord bevat namelijk de volgende passage:

Het rapport van de commissie Veerman wordt uitgevoerd, met inbegrip van ruimte voor selectie, op kwaliteit gerichte bekostiging met minder perverse financiële prikkels en het stimuleren van excellentie.

Tot vandaag was het wachten op de wijze waarop het kabinet de aanbevelingen van Veerman zou gaan uitvoeren.  In de vandaag verschenen kabinetsreactie gaat staatssecretaris Zijlstra namens het kabinet in op de vraag ‘hoe’ het rapport Veerman zal worden uitgevoerd.

In een serie bijdragen zal de komende tijd op dit weblog worden stilgestaan bij de uitwerking van het rapport Veerman, mede in relatie tot andere beleidsvoornemens en wetsvoorstellen.

Reacties uit het veld

Bekijk alle blogberichten