Jongeren kiezen er massaal voor om verder te studeren, maar 35% weet nog niet wat

Hans Stoltenborg

11 jaar geleden

Het NSKO 2010 is een grootschalig landelijk onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door marktonderzoekbureau Markteffect, Hobéon en Icares. Het NSKO 2010 brengt in kaart hoe jongeren zich oriënteren op hun studiekeuze.

Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van NSKO 2010 is opgenomen in een nieuws/persbericht. Bent u nieuwsgierig naar de complete rapportage? Vraag dan gratis de resultaten van NSKO 2010 op bij Markteffect.

Hobéon voert samen met Markteffect onderzoeken uit naar beroeps- en studiekeuzes in relatie tot opleidingenaanbod in met name het hbo. Recentelijk zijn door Hobéon samen met Markteffect diverse instroomonderzoeken uitgevoerd welke door hogescholen zijn opgenomen in dossier t.b.v. het aanvragen van nieuwe opleidingen . Wilt u over onze dienstverlening op dit vlak meer informatie, neem dan contact op met Hans Stoltenborg via (070) 30 66 800 of h.stoltenborg@hobeon.nl

Bekijk alle blogberichten