Joint degrees eindelijk mogelijk

Frank Hendriks

11 jaar geleden

De wet Versterking besturing maakt het mogelijk dat Nederlandse hoger onderwijsinstellingen vanaf 1 juli 2010  joint degrees kunnen verlenen. Een joint degree is volgens de wet:

"een graad die een instelling verleent, samen met een of meer instellingen in binnen- of buitenland, nadat de student een studieprogramma heeft doorlopen waarvoor de samenwerkende instellingen samen verantwoordelijk zijn"

De NVAO, de organisatie belast met de keuring van de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs, werkt in een protocol, dat medio juni 2010 zal verschijnen, uit hoe deze joint degrees in de toekomst worden beoordeeld.

Naar verluidt volgt vanuit het Ministerie van OCW binnenkort ook een nieuwe versie van de beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs waarin een  voorziening voor joint degrees is opgenomen.
 
Update 10 juni 2010: de definitieve protocollen voor joint degrees zijn door NVAO online gezet.
 

Bekijk alle blogberichten