Individuele beoordeling bij groepswerk

Robert Stapert

8 jaar geleden

 

 

  • Bij de beoordeling van groepswerk moet uit de verslaglegging van de groep duidelijk worden wie voor welk onderdeel direct verantwoordelijk is.
  • De verslaglegging bevat ook procesverslag(en) / voortgangsverslagen.
  • Bij de beoordeling gaat de opleiding na, of ieder groepslid in staat is het totale product (het gehele werkstuk) toe te lichten en te verdedigen.
  • Peer-assessment: groepsleden beoordelen elkaar volgens een van tevoren vastgesteld format, en deze beoordeling wordt in de verslaglegging opgenomen.

Overigens: bij groepsopdrachten moet van elk groepslid ook de competentie “samenwerken” worden beoordeeld. Als dat niet gebeurt, valt de ratio onder groepswerk weg.


Robert Stapert, sinds jaar en dag als adviseur van Hobéon betrokken bij accreditaties in het hoger onderwijs, is naast onderwijsadviseur ook een begenadigd schrijver. Gedachten, haiku’s, balkonscènes en micro observaties, hij schudt ze zonder enige moeite uit zijn mouw, zo lijkt het. En het meest bijzondere van dit alles, hoe kort of lang ook de vertelling, zij bevat altijd een moraal. We leren ervan. Intern maken wij met grote regelmaat gebruik van de kennis die Rob in al die jaren heeft opgedaan en aan het papier heeft toevertrouwd. In een reeks van weblogs stellen wij zijn ideeën, zij het in iets aangepaste vorm, ook aan u ter beschikking. Om ze te omarmen. Om ze hartgrondig te verwerpen. Ter inspiratie. Kortom: doe er uw voordeel mee!

Bekijk alle blogberichten