Indienen aanvraag subsidieregeling RAAK-internationaal binnenkort mogelijk

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Dit uitstel betekent echter niet dat onderdelen uit de OCW agenda ‘Het Grenzeloze Goed’ niet worden opgepakt.  Zo werd in de agenda een internationale variant van de RAAK regelingen in het vooruitzicht gesteld. Met deze regeling, RAAK-internationaal, moeten zowel de internationale stages van studenten als de versterking van de internationale ervaring van docenten ingezet worden voor kenniscirculatie in relatie tot de internationalisering van het beroepenveld. Dit zou moeten leiden tot meer focus en een hogere kwaliteit van de uitwisseling van studenten en docenten doordat deze worden ingebed in meer duurzame, internationale samenwerkingsrelaties. Projecten binnen RAAK-internationaal kennen een looptijd van 2 jaar en per project is maximaal € 300.000,-  subsidie beschikbaar.

Op de website van Stichting Innovatie Alliantie (SIA) is meer informatie te lezen over de nieuwe regeling RAAK-internationaal. Tot 30 september 2009 kan een vooraanmelding worden ingediend, vanaf 1 september 2009 is naar verwachting ook een handleiding voor de regeling beschikbaar.

Bekijk alle blogberichten