Hogescholen maken afspraken over positionering en bemensing examencommissies

Frank Hendriks

10 jaar geleden

In 2009 reflecteerde de Inspectie in het advies ‘Boekhouder of wakend oog’ op de aanscherpingen van examencommissies. In het onderzoek van de Commissie Leers en in tussenrapportages van de Inspectie wordt ook aandacht geschonken aan de taken en bevoegdheden van examencommissies.

In reactie op deze ontwikkelingen heeft de hbo-raad aangegeven te komen met een handreiking examencommissies. Deze handreiking is begin februari 2011 vastgesteld door de leden van de hbo-raad. De hogescholen maken, aansluitend bij de wijzigingen in wetgeving, een aantal afspraken over inrichting van examencommissies binnen hogescholen. Doel is de waarde van diploma’s en getuigschriften in het hbo duurzaam te bestendigen. Zichtbaar goed functioneren, herkenbare deskundigheid en onafhankelijk opereren door examencommissies zorgen voor vertrouwen aldus de hogescholen.

Meer weten over de positionering van examencommissies?

Heeft u of uw instelling vragen over de positionering van examencommissies? Of wilt u op maat gesneden advies? Adviseurs van Hobéon zijn goed op de hoogte van recente ontwikkelingen. Wij kunnen u adviseren over de positionering van examencommissies, maar ook trainingen verzorgen voor leden van deze commissies en/of het management. Wil u hier meer informatie over neem dan contact op met Wienke Blomen, directeur Hobéon, via (070) 30 66 800 of w.blomen@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten