Hobéon verzoekt om openbaarmaking besluitvorming doelmatigheid hoger onderwijs

Frank Hendriks

8 jaar geleden

Deze besluitvorming speelt een rol bij het indienen van aanvragen voor nieuwe opleidingen door hogescholen en universiteiten. Voornemens hiertoe worden door CDHO en OCW beoordeeld aan de hand van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009.  De besluiten en adviezen op deze voornemens worden echter alleen bekendgemaakt aan de indiener van het voornemen, DUO, de hbo-raad en VSNU.

In een eerdere bijdrage op dit weblog is door ons al gesteld dat het een goede zaak zou zijn indien deze besluiten en adviezen voor eenieder toegankelijk zijn. Met openbaarmaking kan iedereen, daaronder begrepen ook andere instellingen, kennis nemen van de gronden waarop opleidingen zijn toegekend of afgewezen. Het maakt bovendien mogelijk om de besluitvorming op dit punt te onderzoeken, bijvoorbeeld met het oog op publicatie in vakliteratuur.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de uitkomsten van deze procedure via dit weblog. Heeft u vragen over deze bijdrage, neem dan contact op met mr. F.A.M. (Frank) Hendriks via (070) 30 66 800 of f.hendriks@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten