Hobéon doet onderzoek naar aanbod aan pedagogisch-didactische cursussen voor hbo docenten

Ruud van der Herberg

11 jaar geleden

De vervangings- en uitbreidingsvraag zullen leiden tot een grote  instroom van startende docenten in het hbo. Dit zullen net afgestudeerden zijn die voor het onderwijs kiezen en de eerste maal de arbeidsmarkt betreden, maar vooral ook zij-instromers uit de beroepspraktijk met een zeer divers arbeidsverleden.

Wat is de professionaliseringsvraag  van startende docenten? En de professionaliseringsvraag komt niet alleen vanuit de startende docenten zelf, maar ook vanuit de hogeschool, gegeven het belang dat wordt gehecht aan de kwaliteit van het onderwijs.

Binnen hogescholen onderscheidt men vier instrumenten: (i)de  introductie; (ii) de begeleiding door een ervaren collega; (iii) het inwerkprogramma en (iv) de didactische cursus. Een didactische bevoegdheid is in het hbo niet meer vereist, maar wel wenselijk. Veel hogescholen stellen het bezitten van een didactische aantekening als vereiste voor het aangaan van een vaste aanstelling.

Hobéon heeft op verzoek van Zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo (voorheen Stichting MobiliteitsFonds hbo) een onderzoek uitgevoerd naar het aanbod en de kwaliteit van diverse pedagogisch didactische cursussen voor (startende) docenten en naar de kwaliteitseisen die aan dergelijke cursussen door hogescholen zouden moeten worden gesteld.  Hobéon heeft voor dit onderzoek 36 hogescholen benaderd. Het aanbod is in kaart gebracht  inclusief het moment waarop een startende docent de didactische cursus aangeboden krijgt. De resultaten van dat onderzoek hebben geleid tot kwaliteitsrichtlijnen en een format voor hogescholen.

Met het onderzoek van Hobéon als basis is door Zestor een handreiking ‘’Didactische cursussen voor hbo-docenten’’ opgeleverd. Deze handreiking  wordt door Zestor aangeboden aan de hogescholen. Voor andere geïnteresseerden: de handreiking kunt u downloaden via de website van Zestor.

Bekijk alle blogberichten