Het Bologna proces in 2020

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Naast het bespreken van de voortgang van het proces maken de ministers uit de 46 landen die meedoen aan het Bologna-proces ook afspraken. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs en op het zichtbaar maken van de verschillen tussen de instellingen in Europa. Maar ook over het verbeteren van de randvoorwaarden voor mobiliteit van studenten, docenten en onderzoekers, zoals de erkenning van studiepunten en het vergemakkelijken van visa-procedures.

Een belangrijk onderwerp is ook het zetten van een hoger onderwijs agenda voor het volgende decennium. De mondialisering van het hoger onderwijs wordt daarbij niet uit het oog verloren. Zo is er aandacht voor het (verder) ontwikkelen van relaties met en betrokkenheid bij van andere landen en regio’s (bijv. China, India, USA, Canada, Noord-Afrika) bij het Bolognaproces.

Er circuleren hier en der ook reeds ontwerp slotverklaringen. Deze bieden inzicht in de punten die de afgelopen periode (2007-2009), tijdens de conferentie en in de wandelgangen aan de orde (zijn) (ge)komen. Een conceptversie (d.d. 16 maart 2009) van de slotverklaring van de conferentie is alhier te downloaden.

Lezenswaardig is ook een interview dat Scienceguide had met NVAO vice-voorzitter Guy Aelterman en het positionpaper ‘Leuven 2020. Europe’s Knowlegde Future’ van het Europese netwerk van Universities of Applied Sciences.

Update 4 mei 2009

De definitieve slotverklaring van de Leuven conferentie.

Bekijk alle blogberichten