Grote belangstelling voor netwerkvorming ondernemers en onderwijsinstellingen

Frank Hendriks

10 jaar geleden

De belangstelling voor de regeling bleek groot te zijn. Er zijn een volgens Senter Novem verrassend hoog aantal van 166 aanvragen ingediend. Uiterlijk 1 oktober 2009 bepaalt een onafhankelijke adviescommissie welke projecten subsidie ontvangen.

Is deze regeling aan uw neus voorbij gegaan? Dan niet getreurd. Vanaf  vrijdag 19 juni kunnen er bij SenterNovem voorstellen worden ingediend voor de regelingen ‘Kenniswerkers’ en ‘High Tech Topprojecten’. Het kabinet heeft voor deze regelingen 280 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over 2009 (110 miljoen) en 2010 (170 miljoen). Beide regelingen hebben als doel de innovatieve ondernemers in Nederland te ondersteunen tijdens deze economisch moeilijke tijd.

Voor hogescholen is de regeling kenniswerkers zeer interessant. De regeling is bedoeld om kenniswerkers te behouden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven kunnen hun onderzoekers inzetten bij hogescholen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van belangrijke thema’s. Ze blijven in dienst van de bedrijven. Een of meerdere bedrijven dienen samen met een of meerdere hogescholen een voorstel in voor het inzetten van de te detacheren onderzoeker. Voor deze regeling is in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet.

Bekijk alle blogberichten