Gewijzigde beslisregels en herstelperiode accreditatie van kracht

Frank Hendriks

9 jaar geleden

Door de inwerkingtreding kunnen opleidingen wier doelstellingen als onvoldoende zijn aangemerkt door het beoordelende panel niet voor een herstelperiode in aanmerking komen. Op alle andere onderdelen kan de NVAO een herstelperiode toekennen indien de tekortkomingen ‘ binnen redelijke termijn’ kunnen worden weggenomen.Deze redelijke termijn is volgens de wet maximaal 2 jaar. Voorts is in het accreditatiekader opgenomen dat de redelijke termijn bij een onvoldoende op gerealiseerd niveau maximaal 1 jaar is.

In het accreditatiebesluit WHW is ook voorzien in een nadere normering van de bevoegdheid van de NVAO om een ‘Instellingstoets kwaliteitszorg’ en ‘Toets Nieuwe Opleiding’ onder voorwaarden toe te kennen. Tegelijk met de publicatie van het Accreditatiebesluit WHW is ook een wijziging van het accreditatiekader bekendgemaakt. In deze bekendmaking staan ook gewijzigde beslisregels inzake accreditatie. De NVAO past de op haar website geplaatste kaders dienovereenkomstig aan.

Bekijk alle blogberichten