Focus op vakmanschap in MBO

Frank Hendriks

10 jaar geleden

De MBO-raad stelt in een reactie dat het actieplan goede plannen bevat, maar dat de uitvoerbaarheid onzeker is. Dit omdat geen besluit over de 30-plusmaatregel is opgenomen.  De NRTO wijst in een reactie er juist op dat de private sector het opleiden voor 30-plus voor haar rekening kan nemen. De VO-raad is blij met voorstellen die een betere aansluiting tussen VO en MBO bewerkstelligen. De Algemene Onderwijsbond vindt de argumentatie voor het inkorten van de mbo-opleidingen ontbreken. Volgens het voorlopige standpunt van CNV onderwijs bevat het actieplan ‘interessante gedachten’ over de toekomst van het MBO.

Update 14 maart 2010: OCW komt met aanpassing voorstellen 30-plus maatregel. De reactie van de MBO-raad leest u hier.

Bekijk alle blogberichten