Extra belastingvoordeel voor verhoging opleidingsniveau werknemers

Frank Hendriks

11 jaar geleden

De afdrachtvermindering onderwijs is opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Op grond van deze wet kunnen werkgevers gebruikmaken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die de werkgever maakt. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek.

In het belastingplan 2010 is een (tijdelijke) uitbreiding van (of beter: aanvulling op) de bestaande 8 categorieën werknemers en leerlingen waarvoor een afdrachtvermindering kan worden aangevraagd voorzien. In de toekomst is ook afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer mogelijk.

Deze nieuwe afdrachtvermindering kan worden toegepast wanneer een werknemer in het jaar 2010 aanvangt met een opleiding die relevant is voor zijn huidige functie of een toekomstige functie van de werknemer bij de werkgever en het een opleiding betreft waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau behaalt dan waar hij bij aanvang van de opleiding over beschikt.

Interessant lijkt ons een mogelijke koppeling met EVC. Over EVC schreven wij al eerder, dit is een systeem om zicht te krijgen op de competenties die mensen in de afgelopen jaren hebben verworven via opleiding, werk of andere activiteiten. Aan een EVC beoordeling zijn voor de werknemer en werkgever ook fiscale voordelen verbonden. Voorwaarde is in alle gevallen datde beoordeling is uitgevoerd door een EVC-aanbieder die is opgenomen in het EVC-register.  Hobéon Certificering is één van de weinige partijen die EVC aanbieders mogen beoordelen.

Bekijk alle blogberichten