Evaluatie pilots Associate degrees

Frank Hendriks

12 jaar geleden

Daarbij zal de vraag centraal staan of de tussenevaluatie aanleiding geeft om eerder te besluiten de Associate degreeprogramma’s definitief in te voeren en de pilotfase dus te beëindigen aldus de minister. Voorts geeft de minister aan  mede op basis van de reacties van de betrokken organisaties  in maart/april 2009 een beleidsreactie op de tussenevaluatie aan de Tweede Kamer te zenden.

De evaluatie is uitgevoerd door SEO economisch onderzoek. Leido staat in haar AD-forum nummer 14 uitgebreid stil bij het uitgevoerde onderzoek. In deze nieuwsbrief is overigens ook aandacht voor AD’s in relatie tot het recent gepresenteerde Greenpaper van de HBO-raad.

Bekijk alle blogberichten