Erkenning voor internationalisering onderwijs

Wienke Blomen

10 jaar geleden

Zo ontving recent bijvoorbeeld de opleiding International Degree in English and Education (IDEE) van de  Hogeschool van Amsterdam een bijzonder kenmerk van de  NVAO. Het kenmerk heeft onder meer betrekking op het internationale karakter van de opleiding. Een auditteam van  Hobéon beoordeelde de opleiding op dit kenmerk.

Voorts heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vorige week  bij 18 Nederlandse en Vlaamse opleidingen het bijzonder kenmerk “Internationalisering” uitgereikt. Tien van deze opleidingen ontvingen daarnaast het certificaat “Internationalisering” met het oordeel “goed”.  De beoordelingen vonden plaats in het kader van de pilot waarin ook Hobéon een rol heeft gespeeld.

Naast deze bijzondere (kwaliteits)kenmerken kan Hobéon in zijn beoordelingsproces ook andere erkenningsregelingen ‘mee laten lopen’. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een keurmerk in het kader van duurzaam hoger onderwijs of een ISO-9001 certificering. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Wienke Blomen, directeur van Hobéon, via (070) 30 66 800.

Bekijk alle blogberichten