Eerste Kamer keurt invoering Dienst Uitvoering Onderwijs goed

Frank Hendriks

11 jaar geleden

DUO wordt vanaf 1 januari 2010 gevormd door twee voormalige voor het onderwijs zeer belangrijke uitvoeringsinstanties, te weten het CFI en de IB-Groep.  De fusie zou moeten leiden tot een verbetering van dienstverlening aan burgers en instellingen door vermindering van administratieve lasten en tot verbetering van de kwaliteit van de geleverde (informatie)diensten.  DUO zal, in tegenstelling tot de IB-groep (ZBO) worden geschaard onder de ministeriële verantwoordelijkheid.  Dat betekent concreet dat het merendeel van de bevoegdheden van de IB-groep in de toekomst toekomen aan  minister van OCW en LNV.

Zie voor meer informatie over DUO de huidige website van de IB-Groep. In de toekomst is DUO te bereiken via ocwduo.nl.

Bekijk alle blogberichten