Een ambitieus en innovatief lectoraat

Wienke Blomen

10 jaar geleden

Een goed voorbeeld van een lectoraat dat daadwerkelijk een bijdrage levert aan de praktijk van de hulpverlening is het lectoraat Social Work & Arts Therapies van Stenden Hogeschool Leeuwarden. Het onderzoek van de studenten in het kader van hun beroepsopleiding is direct toepasbaar voor de hulpverlener in het veld en zijn cliënt.

Hobéon voert voor lectoraten aparte audits uit naar onderzoek in het hbo. Dit worden onderzoeksbeoordelingen genoemd. Afgelopen week bezocht een auditteam van Hobéon het lectoraat Social Work & Arts Therapies. Het lectoraat verdient een positieve beoordeling. Het auditteam was zeer onder de indruk van de ontwikkeling van dit lectoraat,  de verankering van de samenwerking met werkveldinstellingen, de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs en de betrokkenheid van docenten en studenten van de opleidingen SPH en Creatieve Therapie van de hogeschool.

Een van de innovaties van het lectoraat is de N=1 methode. Dit is onderzoek dat zich richt op één interventie, bij één cliënt en het effect van die interventie. Deze methode wordt inmiddels in een aantal zorginstellingen daadwerkelijk gehanteerd.

Het lectoraat Social Work & Arts Therapies is de eerste onderzoekseenheid van Stenden Hogeschool die (extern) onder de loep  is genomen. De beoordeling vond plaats op basis van het Validatiekader van de door de HBO-Raad ingestelde Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO), die periodiek de kwaliteitsbewaking van het onderzoek aan hogescholen door middel van audits beoordeelt.

Een goed functionerend lectoraat werkt motiverend, zowel voor docenten als studenten. Wanneer het lectoraat goed in het onderwijs is verweven, biedt het studenten de kans de verdieping in hun afstudeeronderzoek te vergroten. Ook het werkveld heeft baat bij goede lectoraten. Het biedt nieuwe inzichten en zorgt voor praktische innovaties.

Hobéon heeft veel ervaring met advisering rond de inrichting van lectoraten en kenniscentra, zowel inhoudelijk (omgevingsverkenningen, strategiebepaling) als bestuurlijk (de inbedding van lectoraten of kenniscentra in de hogeschool, waaronder de verbinding met de onderwijsorganisatie). Het lectoraat Social Works & Arts Therapies gaat zeker mee als good practice.

Vragen?

Hobéon voert bij diverse hogescholen evaluaties van  onderzoekscentra/lectoraten uit.De VKO merkte in recente rapportages over de aanpak van Hobéon op “heldere analyses en aanbevelingen die uiterst behulpzaam zijn bij de  verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het  onderzoek”.

Voor vragen over onze diensten op dit vlak kunt u contact opnemen met Fred de Bruijn of Fokke Brouwer via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten