Education at a glance 2009

Frank Hendriks

12 jaar geleden

Vorige week verscheen overigens ook de Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland 2008. De monitor bestaat uit drie delen waarin de ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, en het hoger onderwijs onder de loep worden genomen. Zie voor berichtgeving onder andere HOP en Transfer.

Bekijk alle blogberichten