Duurzaamheid als profiel

Fokke Brouwer

8 jaar geleden

Duurzaamheid is ook zo’n thema, met een heel grote reikwijdte: naar het werkveld, naar de studentenpopulatie én naar de onderwijsinstelling zelf. Hobéon ziet duurzaamheid als een bijzonder kwaliteitskenmerk en ondersteunt instellingen in het verbeteren en borgen hiervan.

Waarom duurzaamheid in het onderwijs?

Duurzame ontwikkeling vraagt om constante innovatie op sociale, economische en technologische gebieden. Dit heeft consequenties voor het onderwijs, dat studenten ertoe op moet leiden aan deze continue veranderende vraag te kunnen voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld het identificeren van relevante duurzaamheidsthema’s per vakspecifieke opleiding, onderzoek naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen, het bevorderen van een ‘duurzame attitude’ van studenten en medewerkers, nauwere samenwerking met het bedrijfsleven, deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering van de onderwijsorganisatie.

Waarom profileren met duurzaamheid?

Duurzaamheid vereist creativiteit, innovatie en ‘out-of-the-box oplossingen’. Het gaat niet alleen om ‘minder slecht’, maar vooral om ‘beter’ en ‘slimmer’. Dit maakt positieve energie los bij mensen die bezig zijn met duurzaamheid. Op de ‘nacht van de duurzaamheid’, gehouden op de avond voor de dag van de duurzaamheid (11-11-‘11) stonden duizenden jonge mensen, bestaande uit studenten, ondernemers en docenten, afkomstig uit maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de Heineken Music Hal in Amsterdam. Aandacht voor duurzaamheid is niet meer vrijblijvend, of ‘iets extra’s’, maar wordt verwacht en geëist van studenten en de maatschappij in z’n geheel.

Laten zien dat je als onderwijsorganisatie bewust bent van de impact die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen door de unieke rol van het opleiden van onze toekomst. Hoe profileren Hoe profileer je je op duurzaamheid? Als het gaat om duurzaamheid in de curricula is het bijvoorbeeld mogelijk je te laten certificeren op duurzaamheid met het AISHE instrument (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education).

Veel onderwijsinstellingen zijn al op de goede weg door de integratie van duurzame ontwikkeling in de curricula en onderzoeksinstituten en het verduurzamen van de gebouwen en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door middel van koude-warmte opslag en het duurzaam inkopen van energie en catering, voorbeelden te over.

Natuurlijk is certificatie niet de enige manier om je als instelling of opleiding op duurzaamheid te profileren, een greep:

  • Strategieontwikkeling; ontwikkelen van een eenvormig MVO-beleid,
  • Verduurzaming van de curricula
  • Kiezen voor duurzame bedrijfsvoering, duurzame gebouwen
  • Bewuste keuze’s in onderzoeksprogramma’s
  • Het organiseren van een stakeholderdialoog, netwerkbijeenkomsten, evenementen, etc.: zichtbaar naar en samenwerking met de buitenwereld.
  • Communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling.
  • Oprichten, aanmoedigen van commissies en werkgroepen over duurzaamheid
  • Langdurige samenwerkingsverbanden aangaan met het bedrijfsleven: kennisvalorisatie

Wat kan Hobeón hierin betekenen?

Advies

Hobeón helpt uw organisatie met strategie ontwikkeling, geeft advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen: Integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en maatschappelijke dienstverlening, helpt u bij het ontwikkelen van een MVO beleid en de implementatie ervan, bijvoorbeeld o.b.v. ISO 26000 en voert onderzoeksevaluatie uit.

Certificering

Hobéon geeft het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs uit en werkt momenteel aan een instellingstoets MVO.

Bekijk alle blogberichten