Doorbraak in binaire hoger onderwijsbestel gerealiseerd

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Met dit binaire stelsel onderscheidt Nederland zich van veel andere hoger onderwijsstelsels. Regelmatig zorgt dit voor problemen, bijvoorbeeld op het moment dat Nederlandse studenten of alumni in het buitenland het onderscheid tussen hbo en wo moeten uitleggen. Regelmatig klinkt dan ook de roep om de binariteit in het bestel los te laten. De bestaande binariteit is echter lang niet zo scherp als velen denken. Recentelijk is er zelfs een grote doorbraak gerealiseerd.

Het onderscheid tussen het hbo en het wo is de afgelopen jaren sterk vervaagd. Zo wordt tegenwoordig de onderzoekstaak van de hogeschool expliciet erkend en zijn lectoren gemeengoed geworden in het hbo. Sinds de invoering van het bachelor masterstelsel kunnen hogescholen wo-opleidingen en universiteit hbo-opleidingen aanbieden. Van deze mogelijkheid is tot op heden echter maar zeer sporadisch gebruik gemaakt. Er zijn slechts enkele voorbeelden van particuliere hoger onderwijsinstellingen met een wo-opleiding.

Minister Plasterk heeft echter onlangs de bekostiging goedgekeurd van een wo-opleiding die zal worden aangeboden door een hogeschool! Het gaat hierbij om de NHTV. De hogeschool  zal vanaf komend studiejaar de bekostigde wo-bacheloropleiding vrijetijdswetenschappen gaan verzorgen.Voor het verzorgen van de opleiding had de hogeschool ook al een positief besluit van de NVAO binnen.

Met dit besluit van Plasterk komt de bestaande binariteit verder onder druk te staan. Niet uit te sluiten valt immers dat andere hogescholen het voorbeeld van de NHTV zullen gaan volgen. Er verschijnen allerlei interessante vragen aan de horizon. Wanneer mag een hbo-instelling zich bijvoorbeeld universiteit gaan noemen? En ontstaan in de toekomst ook aanspraken op onderzoeksgelden?

Bekijk alle blogberichten