Digitaal onderwijserfgoed

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Volgens de Onderwijsraad kan op de website het antwoord worden gevonden op vragen als: Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs? Wat doet het volwassenenonderwijs in de roc’s?

Op de website zijn ook een aantal oude adviezen met betrekking tot het universitaire en hoger beroepsonderwijs te lezen. Dit mooie initiatief van de Onderwijsraad sluit aan bij andere initiatieven om oude (overheids)documenten te ontsluiten via internet. Zo is er bijvoorbeeld ook het project ‘Staten-Generaal Digitaal’. Doelstelling van dit project is om op termijn alle parlementaire handelingen uit de periode 1814-1995 digitaal te ontsluiten.  Enthousiast? Zie voor meer voorbeelden van digitaliseringsprojecten onder meer Het geheugen van Nederland en Digitaal Erfgoed Nederland.

Bekijk alle blogberichten