Complex keuzeproces jongeren in beeld gebracht door Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Fred de Bruijn

9 jaar geleden

Studiekeuze
Het NSKO brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren uit de laatste twee jaren van mbo, havo en het vwo zich oriënteren op hun studiekeuze. Tevens wordt in beeld gebracht waarom zij voor een bepaalde studie kiezen, op welke sectoren zij zich oriënteren en welke hogescholen en universiteiten zij kennen.

Het kiezen van een studie is een complex afwegingsproces. Het NSKO onderzocht welke aspecten van doorslaggevend belang zijn voor potentiele studenten. Kiezen ze vooral voor de opleiding, of eerst voor de stad. En waarop kiezen ze dan? Op de inhoud van een opleiding of hoeveel je later gaat verdienen? En hoe verloopt dat keuzeproces dan?

De opleiding is bepalend
De antwoorden op deze en andere vragen zijn cruciaal om als instelling goed beleid te kunnen voeren ten aanzien van het eigen assortiment en profilering. Het NSKO laat zien dat de opleiding zelf van doorslaggevend belang is voor studenten. De respondenten blijken bereid op andere punten (stad, reistijd, kwaliteit van de instelling) in te leveren indien dit nodig is. Ook blijkt een aantal instellingen al een duidelijk profiel te hebben richting de toekomstige studenten.

Totstandkoming NSKO
Het NSKO verschaft instellingen belangrijke basisinformatie voor het realiseren van een goede match tussen opleiding en jongeren en brengt kansen voor profilering en marketing in beeld. De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder ruim 3.600 jongeren. Het NSKO is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Markteffect, Icares en Hobéon.  Zij doen dit onderzoek jaarlijks, om op deze wijze over actuele gegevens te kunnen beschikken. Het onderzoek biedt dit jaar bovendien enkele verrassende uitkomsten waarover vervolgblogs zullen verschijnen op dit weblog.

NSKO en de adviespraktijk van Hobéon
Hobéon begeleidt en adviseert veel opleiders in mbo en hbo in hun strategische profilering en bij de ontwikkeling van bestaande of nieuwe opleidingen. Ook ondersteunen we instellingen en regionale samenwerkingsverbanden bij het bepalen van hun totale portfolio. Keuzemotieven en keuzeprocessen van jongeren zijn daarin vaak een belangrijke factor. Hobéon betrekt de uitkomsten van het NSKO in deze adviestrajecten en in marktonderzoeken naar de belangstelling voor nieuwe opleidingsroutes onder potentiële studenten.

Vragen?
Wilt u meer informatie over het NSKO 2011 of heeft u vragen over de betekenis van de uitkomsten voor uw instelling? Neem dan contact op met Fred de Bruijn via (070) 30 66 800 of  f.debruijn@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten