Commissie doelmatigheid start 1 juli

Frank Hendriks

10 jaar geleden

De start van CDHO betekent dat aanvragen macrodoelmatigheid vanaf 1 juli 2009 rechtstreeks bij CDHO ingediend moeten worden. De aanvragen moeten worden ingediend conform de beleidsregel van 21 juni 2006.  Vanaf 1 augustus 2009 worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van de (nieuwe) beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009. Voor meer informatie zie ook de brief van OCW waarmee de instellingen over de wijziging zijn geïnformeerd.

Deze vorige week is ook het kamerdebat gevoerd over het wetsvoorstel versterking besturing. In dit debat heeft minister Plasterk, op aandringen van kamerleden, toegezegd te komen met een vergelijkende studie naar de manier waarop enerzijds in het mbo en anderzijds in het hoger onderwijs wordt omgegaan met de verdeling van opleidingen en het recht om opleidingen te stichten. De minister wil een vergelijking maken tussen het systeem dat wordt gehanteerd binnen het mbo en het systeem dat wordt gehanteerd binnen het hoger onderwijs.  Eind dit kalenderjaar hopen de kamerleden hierover met de minister in discussie te gaan.

Update 23 juni 2009: verwijzing naar de nieuwe beleidsregel en informerende brief OCW toegevoegd.

Bekijk alle blogberichten