Beperking bij loting voor studies op de helling

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Wellicht dat Plasterks uitlatingen ook mede zijn geïnspireerd op een uitspraak van de Rechtbank Groningen van afgelopen vrijdag. Aldaar lag een casus voor van een geneeskunde student die driemaal op rij was uitgeloot in de centrale loting. In de decentrale toelatingsprocedure van de RUG werd de student echter wel toegelaten. De Informatie Beheer Groep (IBG) weigerde vervolgens de student ook in te schrijven. Volgens de IBG was er door de combinatie van centrale en decentrale loting sprake van in totaal vier keer loten. Volgens de wet mag een student echter maar driemaal aan een lotingsprocedure deelnemen.

De rechtbank oordeelde dat ook een decentrale lotingsprocedure onderdeel uitmaakt van het gemaximeerde aantal deelnames. Echter in het concrete voorliggende geval had de IBG nagelaten de student over deze stelregel goed te informeren. Aangezien de student er derhalve op mocht vertrouwen in de decentrale procedure wel een kans te maken besliste de rechtbank in het voordeel van de student. De IBG tekent overigens hoger beroep aan tegen de uitspraak.

Update 30 september: in een spoedprocedure heeft de Raad van State de IBG in het gelijk gesteld. De definitieve uitspraak volgt later dit jaar.

Bekijk alle blogberichten