Beleidsregel EVC aangescherpt

Frank Hendriks

9 jaar geleden

Onder meer ontwikkelingen in de beoordelingspraktijk en een gewenste verheldering van het gehanteerde up-or-outsysteem in de beleidsregel zijn voor OCW aanleiding geweest om de beleidsregel aan te scherpen. De gewijzigde beleidsregel is 3 november 2011 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt vanaf 4 november 2011.

Op onder meer de volgende punten is de beleidsregel gewijzigd: (1) de erkenningstermijn van de entreetoets is verlengd naar een jaar en drie maanden; (2) het is niet meer mogelijk om entreetoets op entreetoets te laten volgen; en (3) het wordt eenvoudiger voor EVC-aanbieders die hun kwaliteit reeds hebben bewezen om een verzoek tot erkenning voor verwante standaarden in te dienen.

Uit de gewijzigde beleidsregel volgt dat na afloop van een erkenning op basis van een entreetoets pas na zes maanden opnieuw een verzoek tot erkenning op basis van een entreetoets kan worden ingediend voor de betreffende standaard. De redenen om entreetoets op entreetoets niet meer mogelijk te maken zijn onder andere het gegeven dat de entreetoets alleen is bedoeld voor de eerste toetreding tot het EVC-systeem en het voorkomen van een doorlopende erkenning zonder dat een EVC-aanbieder aan alle onderdelen van de normtekst voldoet. De termijn van zes maanden geldt tevens voor standaarden waarvan de erkenning is verlopen. Ook hiervoor geldt, dat pas na zes maanden opnieuw een verzoek tot erkenning kan worden ingediend.

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van de gewijzigde beleidsregel voor uw organisatie? Of wilt u meer informatie over onze EVC producten en diensten? Neem dan  contact  op met Fred de Bruijn via  telefoonnummer  (070) 30 66 800 of e-mail f.debruijn@hobeon.nl. U kunt op deze website ook gaan naar Certificering > Organisaties > EVC-aanbieders voor meer informatie over het beoordelen van  EVC-aanbieders.

Bekijk alle blogberichten