Adviezen opmaat voor debat over toekomst mbo

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Het gaat om de volgende drie adviezen:

  • Advies Commissie Kwalificeren en examineren (Commissie Van Zijl/Hermans) - 'Naar meer doelmatigheid in het mbo'. Advies bevat zes  aanbevelingen om de doelmatigheid met betrekking tot  kwalificatiestructuur, opleidingenaanbod en examinering te verbeteren. Zie ook het aanvullend advies inzake doelmatigheid d.d. 23 december 2010.
  • Advies Commissie Onderwijs en besturing BVE (Commissie Oudeman) - 'Naar meer focus op het mbo'. Commissie was ingesteld in verband met de politieke en maatschappelijke discussie naar aanleiding van de negatieve publiciteit over het mbo. In het rapport zijn aandachtsgebieden waar de bestuurbaarheid van de sector verbeterd kan worden opgenomen en worden concrete aanbevelingen aan het bestuur van instellingen gedaan om tot verbetering van prestaties te komen.
  • Rapport Inspectie van het onderwijs'Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo'.  Rapport poogt een antwoord te geven op vraag in hoeverre verschillen in aansturing, intern toezicht en kwaliteitsborging van invloed zijn op  verschillen in onderwijskwaliteit. Conclusie is dat in de praktijk dat verschillende organisatiemodellen tot goede kwaliteit kunnen leiden. Het gaat uiteindelijk om de mensen die het doen. Het rapport benoemt belangrijke factoren die hen kunnen helpen om goede resultaten te boeken.

Bekijk alle blogberichten