Accreditatiewet goedgekeurd!

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Meest in het oog springende wijzigingen in het stelsel in de introductie van een zogenaamde ‘instellingstoets kwaliteitszorg’. Indien hoger onderwijsinstellingen deze toets met succes doorstaan kunnen zij hun bestaande en nieuwe opleidingen op grond van een beperkter beoordelingskader later beoordelen. Instellingen die niet kiezen voor de instellingstoets  danwel deze toets niet halen moeten hun opleidingen laten beoordelen volgens een uitgebreid kader.

Nu de wet door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is goedgekeurd zullen een aantal belangrijke onderliggende reglementen en regels worden uitgewerkt. Daarbij gaat het onder meer om de definitieve accreditatiekaders. Deze worden door de NVAO, in overleg met tal van organisaties,  vastgesteld. Vervolgens dienen de kaders te worden goedgekeurd door de Minister van OCW. Deze kan pas goedkeuren nadat de accreditatiekaders zijn voorgelegd aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

De wijzigingen in het accreditatiestelsel zullen naar verwachting op 1 januari 2011 in werking treden. Heeft u vragen over de gevolgen  van het nieuwe stelsel voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Bekijk alle blogberichten