Tweedaagse training | Interne auditoren in het onderwijs

Woensdag 4 november — Woensdag 30 september

Hobéon organiseert een tweedaagse training interne auditoren op 16 september in combinatie met 14 oktober 2020. De training is bedoeld voor degenen die op een onderwijsinstelling (interne) audits uitvoeren of gaan uitvoeren. De training kan ook interessant zijn voor (staf)functionarissen die vanuit ondersteuning en beleid te maken hebben met (interne) audits en de kneepjes van het vak willen leren.

Tweedaagse training | Interne auditoren in het onderwijs

Direct aanmelden

Inhoud training

De training interne auditoren in het onderwijs is een competentiegerichte training voor bijvoorbeeld beginnende en meer ervaren (interne) auditoren. De training biedt kennis van beoordelingskaders, standaarden en criteria en inzicht in het auditproces. Accent ligt op het oefenen met de rol, het gedrag en de vaardigheden van een auditor. De training bevat onder andere:

  • Inleiding over kwaliteit en kwaliteitssystemen, inclusief de PDCA-cyclus
  • Achtergrond en uitwerking van het beoordelingskader
  • Theoretische en praktische achtergronden bij auditing
  • Rollen en taken (leden van) auditteam
  • Gespreksvaardigheden
  • Rapportagevaardigheden

Voor wie

De training is bedoeld voor interne auditoren, docenten, kwaliteitsmedewerkers en andere betrokkenen, die interne audits uitvoeren en/of zich daarin (verder) willen bekwamen.

De experts

De training wordt verzorgd door twee van onze senior adviseurs en zeer ervaren (lead) auditoren Roel van Krieken en Marvin Leerdam.

Opzet

De training is een combinatie van (praktijk)theorie en het oefenen van auditvaardigheden, onder meer aan de hand van casuïstiek uit de auditpraktijk. Gezien de Corona-maatregelen maximeren wij het aantal deelnemers op tien (inclusief de trainers).

Programma

De training neemt twee dagen in beslag met enige weken tussenruimte. Op het programma staan onder meer de volgende onderwerpen:

Dag 1
• Inleiding kwaliteitszorg en uitvoering audits
• Kenmerken van een goede audit
• Werken met een beoordelingskader
• Auditstijlen
• Appreciative Inquiry / Waarderend Auditen
• Casus: analyseren van een Kritische Reflectie of Zelfevaluatie

Dag 2
• Werkwijze auditteam
• Analyse van documenten
• Gespreksvoering
• Komen tot een beoordeling
• Casus: voeren van auditgesprekken.

In de periode tussen de eerste en tweede dag krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht ter voorbereiding op de tweede trainingsdag.

Na het volgen van de training en na ervaring met het uitvoeren van audits te hebben opgedaan, biedt Hobéon u de mogelijkheid om u als (intern) auditor te laten certificeren.

Data en plaats

De training wordt gehouden op 30 september in combinatie met 4 november 2020 en vindt plaats in het pand van Hobéon, gevestigd aan het Lange Voorhout 14 in Den Haag. Op beide trainingsdagen start het programma om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is -gezien de Coronamaatregelen- 10 personen.

Prijs

De investering voor deze training bedraagt € 949,- per persoon. De prijzen zijn exclusief BTW en inclusief koffie/thee en lunch. Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Aanmelden

Zodra het minimum aantal aanmeldingen bereikt is, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling van de kosten. Indien er onvoldoende deelnemers zijn, behoudt Hobéon zich het recht voor de training te annuleren.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Mirjam Dijkman, team communicatie, m.dijkman@hobeon.nl of bel met (070) 30 66 800.

Bekijk alle activiteiten

Aanmeldformulier tweedaagse training interne auditoren