ONLINE masterclass: Toetscultuur en actuele uitdagingen in toetskwaliteit

Dinsdag 11 mei — 15:00 - 17:00

In aansluiting op de Online masterclass Kwaliteit van toetsen gaan we in deze online masterclass verder in op de actuele uitdagingen rondom toetskwaliteit en onderzoeken we op welke manier een sterke toetscultuur daaraan bijdraagt. We verkennen de huidige toetscultuur in relatie tot de kwaliteitscultuur van een instelling en wisselen good practices uit. Ook hierin maken we gebruik van onze auditervaringen. In deze masterclass bouwen we voort op de essentie van kwaliteit en werken we toe naar meer duurzame structuren voor toetskwaliteit.

ONLINE masterclass: Toetscultuur en actuele uitdagingen in toetskwaliteit

In de masterclass Kwaliteit van toetsen zijn we gestart met het betekenis geven aan de vele verschillende begrippen die worden gebruikt in het toetsproces. Vervolgens hebben we de actuele uitdagingen gekoppeld aan de deugdelijkheidsvereisten vanuit het perspectief van een visitatiepanel en zijn we geëindigd met een foto van de huidige toetskwaliteit.

In een recente brief aan de Tweede Kamer doet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorstel voor het zinvoller verantwoorden van onderwijskwaliteit door een stelstel in te richten met meer accent op de instellingsaccreditatie en lichtere opleidingsaccreditaties. Dit vergt een sterke kwaliteitscultuur voor de kwaliteit van het onderwijs en de borging ervan. Maar wat wordt bedoeld met een kwaliteitscultuur en hoe staat dat in relatie tot een sterke toetscultuur? In deze masterclass gaan wij hier verder op in.


Deze online masterclass wordt georganiseerd via Microsoft Office Teams en duurt circa 2 uur. De investering bedraagt € 150,- (excl. btw) p.p.

  • Een kwartier van te voren kunnen deelnemers inloggen.
  • In de masterclass vindt voornamelijk kennisoverdracht plaats, worden voorbeelden getoond en overwegingen meegegeven. Op vooraf gecommuniceerde momenten is er ruimte voor inbreng, vragen en discussie op afgebakende onderwerpen.
  • De masterclass wordt afgerond met een samenvatting en linken naar relevante informatie om nader te verkennen.
  • Na afronding van de masterclass wordt deze digitaal geëvalueerd om onze masterclasses te optimaliseren.

Alle onderstaande masterclasses zijn ook InCompany te organiseren. Desgewenst met maatvoering op specifieke vragen.
Mist u iets? Heeft u aanvullende wensen? Neem dan gerust contact met ons op of maak dit kenbaar in het onderstaande formulier.

Bekijk alle activiteiten