Expertisebijeenkomst: Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod

Donderdag 17 januari — 13:00 - 17:00

Hoe toekomstbestendig is uw onderwijsaanbod? Het antwoord op deze vraag is complex en kent meerdere dimensies. Een grondige analyse van uw onderwijsaanbod geeft zowel een kwalitatief als een kwantitatief beeld van de doelmatigheid van uw opleidingen, waarbij het verleden, heden en de nabije toekomst in samenhang in kaart worden gebracht.

Tijdens deze expertisebijeenkomst gaan wij nader in op de strategische nut en noodzaak van het evalueren van het onderwijsaanbod van een hogeschool en de wijze waarop u dit kunt aanpakken. Ook brengen we voor u alle stappen in kaart die u moet zetten om een volledig en goed onderbouwde aanvraag te kunnen doen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

Vertrekpunt tijdens de expertisebijeenkomst is uw eigen voorlopige evaluatie van uw onderwijsaanbod en de nieuwe regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs van juni 2018. 

training macrodoelmatigheid 2

 

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, opleidingsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Wat levert het u op

Na deelname aan de bijeenkomst:

  • weet u wat nodig is voor een grondige evaluatie van uw onderwijsaanbod;
  • bent u beter in staat om afwegingen te maken rond het al dan niet starten van nieuwe opleidingen;
  • heeft u inzicht in het traject om te komen tot een macrodoelmatigheidsdossier; en
  • bent u geïnspireerd geraakt door ervaringen van collega-instellingen en van Hobéon.

Wanneer

We organiseren de expertisebijeenkomst op:

  • donderdag 17 januari 2019, 13.00 – 17.00 uur

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor, gevestigd aan het Lange Voorhout 14 in Den Haag.

De experts

Onze senior adviseurs drs. Marvin Leerdam MPM en dr. Jos de Kock leiden de bijeenkomst. Regelmatig ondersteunen zij hogescholen bij het uitvoeren van een portfolioscan. Beiden zijn zij goed op de hoogte van de nieuwe 'Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs' en de eisen die de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) stelt aan macrodoelmatigheidsdossiers. Ook ondersteunen zij opleidingen in hun aanvraag Toets Nieuwe Opleiding (TNO) bij de NVAO.

Kosten

De investering voor deelname aan de expertisebijeenkomst bedraagt € 150,- per persoon. Dit is inclusief trainingsmateriaal, koffie/thee en een gezamenlijke borrel na afloop, en exclusief BTW.

Meer informatie

Lees meer in de productsheet Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de expertisebijeenkomst? Vult u dan onderstaand aanmeldformulier in.

Om tijdens de bijeenkomst de ervaringen van de deelnemers te benutten, streven wij naar een deelnemersaantal van tussen de 10 en 15 deelnemers per sessie. Indien er onverhoopt onvoldoende deelnemers zijn, behoudt Hobéon zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Bij vragen neemt u contact op met Mirjam Dijkman, afdeling communicatie, m.dijkman@hobeon.nl of bel met (070) 30 66 800.

Bekijk alle activiteiten

Aanmeldformulier expertisebijeenkomst 'Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod'