Congres wet- en regelgeving in het hoger onderwijs

23 november 2017 , 09:30 - 16:00

Onder leiding van Hobéon adviseur en hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman vindt op 23 november het congres Wet- en regelgeving in het hoger onderwijs plaats. Tijdens het congres komen actualiteiten, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden aan de orde.

Naast Pieter Huisman levert ook Hobéon adviseur Roel van Krieken een bijdrage aan het congres. Hij zal in één van de middagsessies ingaan op de rol en positie van opleidingscommissies en de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bouwen aan onderwijskwaliteit. 

Interesse?

Meer informatie over het programma, de kosten en de inschrijfmogelijkheden, vindt u op de website van Medilex