Congres voor Schoolleiders - Onderwijswetgeving in de praktijk

18 januari 2018

Onder leiding van Hobéon adviseur en hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman vindt op 18 januari 2018 het congres 'Onderwijswetgeving in de praktijk' plaats. Een congres voor schoolleiders, waarbij aan de orde komen actualiteiten, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden.

Onderwijswetgeving is een dynamisch rechtsgebied dat in verschillende wetten is vastgelegd. Als schoolleider wordt verwacht dat u op de hoogte bent. Wat zijn recente en voorgenomen wijzigingen in de Wet primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs? Wanneer is uw school aansprakelijk voor ongevallen tijdens schooltijd? En aan welke regels is de inspectie gehouden tijdens haar onderzoek?

U wordt in één dag op de hoogte gesteld van actuele onderwijswetgeving en jurisprudentie!

Tijdens deze studiedag krijgt u, onder leiding van bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman, antwoord op onder meer de volgende vragen:

Wat is actuele wet- en regelgeving omtrent passend onderwijs?
Hoe ver gaat de rechter in de toetsing van het door de school vormgegeven onderwijs?
Wat zijn juridische (on)mogelijkheden voor samenwerking met een andere school, kinderopvang of maatschappelijke organisatie?

Interesse?

Meer informatie over het programma, de kosten en de inschrijfmogelijkheden, vindt u op de website van Medilex.