4 april
Houten

Actualiteitenbijeenkomst voor PO/VO over zorgplicht en juridische maatregelen | 04.04.24

Gedragsproblemen, zorgplicht en juridische maatregelen: actualiteitenbijeenkomst voor schooldirecties, directie samenwerkingsverbanden en coördinatoren passend onderwijs.  

Scholen hebben een zorgplicht voor alle leerlingen die staan ingeschreven. Tegelijkertijd zijn zij ook verantwoordelijk voor een veilig school- en leerklimaat. In dat kader kan het nodig zijn om ordemaatregelen op te leggen, zoals een time-out, een schorsing of in het uiterste geval zelfs verwijdering. De toetsing van dergelijke besluiten gebeurt aan de hand van verschillende juridische kaders en kan worden getoetst door de rechter, maar ook door een instantie zoals de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Zeker voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte geldt dat een ordemaatregel een zorgvuldig en afgewogen beslissing moet zijn. Daarbij kan het individuele belang van de leerling conflicteren met het algemene belang van de school. Hoever reikt dan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs in dit kader? En in welke mate speelt de communicatie van en met ouders in de relatie met de school een rol? 

De deelnemers worden interactief en op een toegankelijke manier meegenomen, aan de hand van (actuele) uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de rechtspraak, in het antwoord op de vraag welke juridische kaders van toepassing zijn bij het nemen van ordemaatregelen zoals schorsing en verwijdering. En ook de ruimte die bestaat voor alternatieve pedagogische maatregelen. Er is ruim gelegenheid voor inbreng van vragen en eigen casuïstiek.  

De ochtend wordt ingeleid door prof. mr. Pieter Huisman, senior adviseur van Hobéon en hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University. Hij heeft langjarige ervaring in de advisering en training van bestuurlijke en juridische professionals in (o.a.) het po en vo. 

Om de interactie te waarborgen is het aantal plaatsen beperkt, dus tijdige inschrijving is aanbevolen! 

Datum4 april 2024 | 09.00 - 13.00 uur
Voor wie                Schooldirecties, directie samenwerkingsverbanden en coördinatoren passend onderwijs
LocatieVan der Valk Hotel, Houten
Investering€ 395,-  per persoon incl. lunch (excl. BTW)
Factuurgegevens